За Комисионната

 При продажба

1. Лозана осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с предоставеният й недвижим имот за осигуряване на клиенти – потенциални купувачи.

2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително по приложен ценоразпис. 

3. Лозана рекламира обектите за продажба в най-престижните средства за масово осведомяване.

4. При проявен интерес към обекта, предлаган от агенция Лозана, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.

5. За осъществяване на дейността си Лозана получава възнаграждение в размер на 3% /три процента/ от договорената продажна цена на имота, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от Лозана, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.

6. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.

7. При осъществяване на оглед с кандидат-купувачи, предоставени от агенцията, ПРОДАВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния КУПУВАЧ от Лозана и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този КУПУВАЧ, единствено и само чрез Лозана . Този ПРОТОКОЛ не задължава ПРОДАВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция Лозана .

При покупка

1. Лозана осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с покупката на търсеният недвижим имот и осигуряване на оферти за продажба по съответен зададен критерий. 

2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително при приложен ценоразпис.

3. При проявен интерес към обекта, предлаган от Лозана, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.

4. За осъществяване на дейността си Лозанаполучава възнаграждение в размер на 3% /три процента/ от договорената продажна цена на имота, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от Лозана, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.

5. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.

6. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, КУПУВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от Лозанаи при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез Лозана . Този ПРОТОКОЛ не задължава КУПУВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция Лозана .

При отдаване под наем

1. Лозанаосигурява на своите клиенти посредническа услуга при отдаване под наем на недвижим имот и осигуряване на потенциални наематели. 

2. За осъществяване на дейността си Лозана получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за реклама, заплащане на услугите, извършени от Лозана , както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.

3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.

4. При осъществяване на оглед с кандидат-наематели, предоставени от агенцията, НАЕМОДАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния НАЕМАТЕЛ от Лозана и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този НАЕМАТЕЛ, единствено и само чрез Лозана.Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМОДАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция Лозана..

 При наемане

1. Лозана осигурява на своите клиенти посредническа услуга при наемане на недвижим имот и осигуряване на оферти по зададен критерий. 

2. За осъществяване на дейността си Лозана получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от Лозана , както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.

3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.

4. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, НАЕМАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от Лозана и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез Лозана . Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция Лозана .

При други услуги 

Цените и начина на работа за другите дейности на фирмата, които са описани в “За Комисионната” са плод на допълнителна договорка в зависимост от конкретния проект и работа, която се извършва.Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене