Какво предствлява услугата

Какво предствлява услугата

Това е списък със действията, съвкупността от които ние наричаме „Управление на имот”:

1. Приемане на обаждания. 
2. Извършване на справки. 
3. Проверки на сметки. 
4. Разговори с наемателя. 
5. Проверки на плащания. 
6. Инспекции на състоянието на имота. 
7. Проверка на броя на ползващите имота лица. 
8. Писане на резултати от инспекциите. 
9. Писане на препоръки към наемателите. 
10. Писане на предупреждение за прекратяване на договора. 
11. Правене на снимки. 
12. Проверки по сигнали на наематели за проблеми. 
13. Проверки по сигнали на съседи за проблеми с наемателите, срещи и разговори със съседите. 
14. Комуникация с домоуправители и касиери. 
15. Решаване на казуси с повредени уреди, мебели и инсталации. 
16. Справяне с възражения на наемателите относно плащанията, които дължат. 
17. Застрахователни събития – установяване, уведомяване на застрахователното дружество, извършване на оглед, съхраняване на документацията. 
18. Казуси с комунални дружества, вкл. надписани сметки, жалби, молби. 
19. Контрол по монтаж на уреди. 
20. Контрол по ремонти и поддръжка. 
21. Присъствие на общи събрания. 
22. Даване на информация. 
23. Изготвяне на протоколи при напускане на наематели. 
24. Приемане на имота и подготовка за отдаването му под наем. 
25. Осигуряване на достъп за огледи. 
26. Провеждане на огледи с агенти за имоти. 
27. Преговори с потенциални наематели. 
28. Подбор и преценка на наемателите. 
29. Преглед на съпътстващите документи. 
30. Подписване на договор за наем. 
31. Издаване и предаване на наемателя на приходно-разходни документи за наема 
32. Издаване, получаване и съхраняване на фактури, свързани с имота. 
33. Издаване, получавне и съхраняване на разписки и документация на имота свързана с решенията на етажната собственост в сградата. 
34. Определяне на справедливата пазарна цена / актуализиране на наема / при преподписване на договора. 
35. Изготвяне на план и бюджет за подобрения и реконструкции по имота с цел увеличаване на доходността. 
36. Изпращане на доклади и отчети на собственика на всеки шест месеца. 
37. Поддържане и попълване на онлайн информационен регистър за имота.

« back
Какво предствлява услугата

17:00, 18 Декември 2013

Какво предствлява услугата Това е списък със действията, съвкупността от които ние наричаме „Управление на имот”: 1. Приемане на обаждания.  2. Извършване на...

» Виж още

Какво е важно да знаете

17:01, 18 Декември 2013

Агенцията не наема апартаментите, тя действа от името на собственика. Агенцията не прибира разлика в цената, възнаграждението е процент от наемната цена, която успее да договори....

» Виж още

Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене